Privacy

Persoonsgegevens die worden verwerkt

ExpertSwitch kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van ExpertSwitch, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier aan ExpertSwitch heeft verstrekt. ExpertSwitch kan de volgende persoonsgegevens via deze website verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die u in uw bericht opgeeft

Doel en reden van het verkrijgen van uw gegevens

ExpertSwitch verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen.

Retentie van uw gegevens

ExpertSwitch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van persoonsgegevens met derden

ExpertSwitch deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ExpertSwitch blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw privacy

De tools die wij gebruiken voor de website analyses slaan geen volledige IP-adressen op. Hierdoor zijn uw gegevens niet meer te herleiden naar uw computer, tablet of telefoon. Als u onze website bezoekt, vragen wij u niet om gegevens in te vullen. We vragen dit alleen als u meer informatie wilt en hiervoor mail contact met ons opneemt. Hiervoor vragen wij niet meer informatie dan noodzakelijk. De informatie die wij van u hebben, geven of verkopen wij nooit aan andere partijen en de informatie die wij verzamelen is veilig bij ons.

ExpertSwitch maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van ExpertSwitch bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@expertswitch.nl. ExpertSwitch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

ExpertSwitch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens of persoonsgegevens van derden niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ExpertSwitch verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ExpertSwitch op via info@expertswitch.nl.